Hallo, wij zijn de v.z.w. Koekegoed


Ons doel:


Jongeren en volwassenen met psychische problemen helpen. Wij zouden graag een project opbouwen in Koekelare en omliggende gemeentes, om mensen te doen inzien dat ze kunnen geholpen worden, daar de problematiek rond pesten en dergelijke steeds meer en meer een feit wordt, met soms zelfdoding tot gevolg, daarom zeggen wij PRATEN HELPT! Wij proberen er te zijn voor u!


Bestuursleden:

Kris Defraeye (voorzitter)

Isabelle Taveirne (ondervoorzitter)

Shirly Ingelbrecht (secretaris)

Ward Logghe

Jonas Coene

Jan Marchand

Anja Vanhooren

Klaas Staelens

Marnix Stael

Katrien Patteuw

Bedrijven of mensen die zich aangesproken voelen om onze werking te steunen, kunnen terecht op info@koekegoed.be

-------------------------------------------------------------

Als je denkt het gaat niet meer

Komt er soms van ergens toch dat lichtje weer

Dat lichtje geet je de kracht op momenten dat

je het niet verwacht

En die kracht willen wij je geven

Zodat je weer positief staat in het leven

--------------------------------------------------------------

Moerdijkbeek Oost 16

8680 Koekelare

 info@koekegoed.be

BE 0692.988.883

 

Opgericht 27-04-2018