Praten helpt!

Praatpunt De Wasbeer
Wij Waarderen
Wij Respecteren
Wij Luisteren

Image
Koekegoed

Wie zijn wij?

VZW Koekegoed biedt laagdrempelige hulp, begeleiding en een luisterend oor, aan mensen met psychische kwetsbaarheid. In nauwe samenwerking met (ervarings-) deskundigen organiseren we momenten waarop ervaringen gedeeld kunnen worden, met als doel mensen een nieuwe invalshoek te leren ontdekken.

Ons verhaal:
Het idee ontstond in 2016. Er werd toen een winterfestival georganiseerd. Het winterfestival had als doel de aandacht te vestigen op de nood aan meldpunten voor jongeren met psychische problemen en zelfmoordgedachten. Katrien en Kris beslisten om zelf een VZW op te richten met de missie om jongeren en jongvolwassenen met psychische problemen te helpen. De vereniging is officieel opgericht in april 2018. De VZW Koekegoed wordt gedragen door een gedreven groep vrijwilligers die zich richt tot het organiseren van evenementen en het uitwerken van doelgerichte projecten. In 2018 werd Koekegoed als goed doel erkend door de Koning Boudewijnstichting.

Maak gerust een afspraak!

Kom langs of bel voor een afspraak.
We helpen je graag met het juiste tijdstip te vinden.

Image
Image
Koekegoed - Praatpunt De Wasbeer

Wat doen we?

VZW Koekegoed creƫerde een laagdrempelige omgeving die jongeren en jongvolwassenen probeert te helpen met (psychische) problemen. Praatpunt de wasbeer is een ontmoetingsplaats waar mensen kunnen samenkomen, een plaats waar ze zich kunnen thuis voelen, kortom een veilige terugval basis. We organiseren activiteiten die gericht zijn op de creativiteit van de persoon en stimuleren hen zich terug te trekken uit de dagelijkse sleur. We willen hen helpen terug een doel te vinden en hier voluit voor te gaan. Door het aanbieden van deze omgeving willen we de drempel tot gesprek laag houden, om de mensen aan te zetten tot praten, dit zonder verplichting. Ook ouders die ondervinden dat hun kind(eren) het moeilijk hebben met zichzelf, kunnen bij ons terecht.

We trachten de jongeren te helpen vanuit hun eigen krachten. Indien dit onvoldoende blijkt te zijn, werken wij samen met professionele Instanties, zodat we ze altijd, vrijblijvend, naar de juiste plaats kunnen begeleiden / doorverwijzen. De medewerkers van de VZW hebben een gepaste opleiding gekregen en zullen steeds op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de geestelijke gezondsheidszorg zodat ze steeds het beste advies kunnen geven en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent psychologische bijstand.

Praatpunt De Wasbeer

De Wasbeer

De wasbeer waardeert, respecteert, staat open voor de ander en vraagt om te laten zien. Een wasbeer heeft zwarte omrande ogen, alsof hij een brilletje draagt, dit is om beter te kunnen zien. Hij kruipt het liefst wat hogerop zodat hij alles goed kan aanschouwen. Iemand die zich gedraagt als een wasbeer geeft aandacht aan anderen, luistert zorgvuldig, geeft waardering aan de mensen en heeft een uitnodigend karakter.
(Axenroos)

Image
Koekegoed Team

Het Team

Koekegoed VZW

Kris Defraeye
Voorzitter
Jan Marchand
Ondervoorzitter
Shirly Ingelbrecht
Secretaris + Bestuurslid
Klaas Staelens
Bestuurslid
Anja Vanhooren
Bestuurslid
Katrien Patteeuw
Bestuurslid

Praatpunt De Wasbeer

Katrien Patteeuw
Psychiatrisch zorgkundige
Lisa Noyez
Psychiatrisch verpleegkundige
Lies Vanhoutte
Orthopedagoge
Charonne De Bruyckere
Maatschappelijk werkster
Koekegoed - De Wasbeer

Locatie

Wij zijn open voor iedereen die nood heeft aan een luisterend oor.

Praatpunt

De Wasbeer: Kerkstraat 6, 8680 Koekelare

Openingsuren:
Van maandag tot en met zaterdag, enkel na afspraak

GSM: 0470 42 09 44

Image
Image
Evenementen

Evenementen

Ten ondersteuning van ons Praatpunt, organiseren we doorheen het jaar enkele evenementen.

Alle informatie inzake deze evenementen kunt u terugvinden op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/Koekegoed

Winterfestival 2019

Image

Bedankt dat jullie zo talrijk aanwezig waren en voor de goede sfeer gezorgd hebben!
Hopelijk zien we jullie volgend jaar terug!


Contact opnemen

Praten helpt!

Heb je dringende hulp nodig kan je steeds terecht bij:

De hulpdiensten (112)
De huisarts van wacht
het Antigifcentrum (070 245 245)

Zelfmoordlijn (1813)